een goede strategie ontwikkelen

een praktisch stappenplan
Home/Bedrijfsstrategie/strategie ontwikkelen

Je wil je bedrijf verbeteren, groeien of zorgen dat je organisatie er over tien of twintig of honderd jaar nog steeds toe doet. En dus wil je een doortimmert maar vooral ook praktisch plan om dat te realiseren. Je kunt ons inzetten om samen op te trekken in de ontwikkeling van de strategische bedrijfsplan. We gaan samen op zoek naar hoe je het onderscheidend vermogen van je organisatie kunt verzilveren. En tijdens dat proces nemen we de organisatie mee zodat je heel soepel van denken naar doen gaat. Dit hele programma heet Seizoenswissel. Uiteraard kun je ons ook inzetten voor onderdelen daarvan.

Voor het ontwikkelen van je bedrijfsstrategie begin je met het definiëren van de koers; waar wil je dat de organisatie over vijf of 10 jaar staat. Daarna bepaal je hoe het karakter van je organisatie perfect in staat is om de koers te realiseren.

1. Diep inzicht in wat de klant wil

Stap één is het afbakenen van je markt op basis van de behoefte bij de klant. Wie is de klant, wat wil hij en is er potentie in deze markt? Dit is je bestaansrecht van jouw organisatie. Je organisatie overleeft alleen wanneer je de klant iets biedt wat hij wil hebben en wanneer er voldoende klanten zijn. Wij noemen dit; Klantperspectief. We hebben hiervoor een speelse werksessie van een dagdeel ontwikkeld waarna we met behulp van desk research en interviews met de doelgroep toetsen of er voldoende potentie is.

2. Visie en missie hoe de klant het best te helpen

Vanuit de keuze voor de klant en het klantinzicht formuleer je de visie en missie; wat is in jullie ogen de beste manier om de klant te helpen. Dit is het fundament voor alle overige beslissingen. Alles moet hiermee in lijn zijn. Het beschrijft wat je als bedrijf voor de klant wil betekenen en hoe jij dat in hoofdlijnen wil doen. Wij noemen dit de Kernovertuiging. We hebben hiervoor een interactieve werksessie ontwikkeld waarna we de uitkomst toetsen bij medewerkers die niet bij dit proces betrokken zijn.

3. Onderscheidend profiel zodat de klant voor jou kiest

De Kernovertuiging werk je vervolgens uit in de Positionering; hoe onderscheid je je van andere aanbieders en hoe maak je duidelijk dat dit beter is. Je benoemt het gevoel dat je de klant wil geven en de karaktereigenschappen van de organisatie die dat waarmaken. Ook dit is een toets voor alle activiteiten, besluiten en uitingen. We hebben hiervoor een creatieve sessie van een dagdeel op het programma staan die we uitwerken in een merkprofiel, een corporate of brand story en een moodboard die dienen als briefing voor vormgevers van bijvoorbeeld producten en communicatiemiddelen.

4. Inrichten van de inkomsten

De vorige stappen bepalen hoe je inkomsten genereert en een financieel gezonde organisatie creëert om ook op lange termijn van betekenis te blijven. Wij noemen dit de Verdienstructuur. De inrichting hiervan zegt veel over waar je organisatie voor staat, hoe je werkt en wat de klant van jouw organisatie mag verwachten. We hebben hiervoor een werksessie ontwikkeld waar je team aan de hand van het business model canvas toets in hoeverre je huidige aanbod voldoet aan de Kernovertuiging Positionering en met inbreng van inspirerende voorbeelden van verdienmodellen nieuwe concepten ontwikkeld. Onze businessmodel-calculator berekent vervolgens de financiële kansen en risico’s.

5. De kwaliteiten in je personeelsbestand

De eerste van het definiëren van het Karakter is vaststellen welke talenten je in je personeelsbestand nodig hebt om de Koers te realiseren en hoe je die optimaal benut. Of beter nog; hoe kun je die talenten ontwikkelen tot meesters in hun vak. Daarom heet deze stap Meesterschap. Op basis van de koers brengen we advies uit welke talenten je nodig hebt. Vervolgens gaan we samen met de teamleiders op zoek naar onvermoede talenten in je organisatie. Op die manier krijg je inzicht in waar je versterking nodig hebt, of dit intern opgelost kan worden of dat je echt aanvulling nodig hebt. We helpen je dan bij het formuleren van de functieprofielen.

6. Kracht van de samenwerking versterken

Pas als individuele talenten optimaal samenwerken en zich als één man inzetten om de klant het beste te geven ontstaat er  Teamspirit. De manier waarop je Teamspirit invult en aanwakkert, volgt uit de Koers. Met behulp van een tool aangevuld met gesprekken met medewerkers peilen we de Teamspirit en geven vervolgens advies hoe je dit kunt verbeteren. Ook ontwikkelen we een activatieprogramma.

7. Creëren van voorwaarden om in te spelen op kansen

Vervolgens moet je zorgen dat je mensen de ruimte krijgen én pakken om kansen voor de organisatie te benutten, om zaken te verbeteren waar de klant van profiteert. Dit is Ondernemerschap. Je wilt een ondernemende mentaliteit zodat de organisatie zich blijft ontwikkelen. We kunnen hier op verschillende manieren helpen. Maar het begint met je eigen leiderschap. We kunnen je hierin in coachen. Vaak is er een sterke samenhang met Teamspirit. In de praktijk pakken we deze twee vaak samen aan.

8. Inrichten van processen om de plannen te realiseren

Tot slot heb je Organisatiediscipline nodig om te zorgen dat alle plannen, ideeën en verbeteringen ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Waarbij je kritisch blijft of alles wat je doet en hebt bedacht nog daadwerkelijk waarde toevoegt voor de klant. En zo ben je terug bij Klantperspectief. We helpen je met het verbeteren van de werkprocessen, het inzichtelijk maken van de voortgang, het aanspreken op gedrag en het vieren van successen.

Checklist

Om te toetsen of de koers en het karakter van je organisatie elkaar versterken in de door jou ontwikkelde strategie, hebben we een checklist voor je ontwikkeld.

Download de checklist “in acht stappen op koers en karakter”

Blogs

Het boek Op koers op karakter beschrijft de acht stappen op een heel toegankelijke en praktische manier. Bestel het hier.

Gerelateerde diensten

Veldspotter

Veldspotter: onderzoek naar diep inzicht in je klant

Fundering: (her)definieer de missie, visie en strategische pijlers

Seizoenswissel; compleet programma om je bedrijf om te turnen

Talentontdekker: ontdek welke talenten je in huis hebt die je kunt benutten

Scenarioverkenner: ontdek welke scenario’s je hebt gezien alle ontwikkelingen

Benieuwd naar wat Seizoen Vijf voor jouw bedrijf kan betekenen?

Bekijk onze diensten