Een nieuw business model vraagt om SEIZOENSWISSEL

Soms is het nodig dat de organisatie een draai maakt. Omdat de markt verandert. Door een concurrent, een nieuwe technologie of doordat de opvattingen in de maatschappij verschuiven. Of door zoiets ingrijpends als COVID-19. Dan weet je dat doorgaan op de vertrouwde manier het voortbestaan van je organisatie in gevaar brengt. Maar wat is dan wel de juiste bedrijfsstrategie en hoe zorg je dat de organisatie de transitie maakt naar het nieuwe businessmodel?

Doe de Seizoen Scan en ontdek of Seizoenswissel iets voor jou is

Seizoenswissel is het programma dat je helpt om je bedrijfsvoering te transformeren naar een duurzame organisatie die klaar is voor de toekomst. Waar de Koers & Karakter dynamiek optimaal voor je gaat werken. Het is geen eenvoudig proces en het kost tijd, moed en doorzettingsvermogen. Maar door de inrichting van het programma wordt het makkelijker en zelfs leuk.

Seizoenswissel doorloopt de kwaliteiten van een optimale Koers & Karakter dynamiek achtereenvolgens op een ander niveau:

1. Analyse

We maken een bedrijfsanalyse en een externe analyse. In de interne analyse inventariseren we de huidige invulling en beleving van de Koers & Karakter dynamiek. Dat legt het fundament en de kernwaarden van de organisatie bloot. Het geeft richting aan de externe analyse waaruit de kansen en mogelijke scenario’s naar voren komen. Bijvoorbeeld welke doelgroepsegmenten de meeste potentie hebben.

2. Definitie

Op basis van deze inzichten formuleren we met het management de stip aan de horizon. Zowel qua positionering als qua kenmerken; omvang, omzet, vestigingen, etc. Vervolgens definiëren we samen met het team de acht kwaliteiten van de Koers & Karakter dynamiek hoe deze ambitie gerealiseerd gaat worden; de visie en missie, welke waarde de organisatie gaat bieden, hoe gaan zij dat doet en wat daarvoor nodig is aan mensen, middelen en processen. Dit is het nieuwe business model.

3. Implementatie

Samen met de teams van de verschillende afdelingen toetsen we wat van de huidige organisatie behouden kan blijven en waar het anders moet. We ontwikkelen samen een actieplan met mijlpalen hoe de veranderingen geïmplementeerd moeten worden. Daarbij begeleiden en coachen we in de dagelijkse bedrijfsvoering. We creëren bewustzijn en relevantie, zorgen dat de medewerkers meegaan in de nieuwe visie zodat zij zelf invulling geven aan wat het betekent in de dagelijkse praktijk.
Ook helpen we bij de vertaling naar marketing en sales zodat ook de klanten van de nieuwe toegevoegde waarde willen profiteren.

4. Monitoring & Bijsturing

Daarna is het een zaak van volhouden en doen. Van experimenteren en leren. Van kritisch blijven of de gekozen koers de juiste is, of deze helpt, of de activiteiten en besluiten in lijn zijn met de geformuleerde Koers & Karakter dynamiek. We zijn het ‘externe geweten’ die helpt de transformatie en het doel op de agenda te houden. In het begin zijn we hoger frequent aanwezig en na verloop van tijd neemt de frequentie af.

Vijfde Seizoen

Met het doorlopen van de Seizoenswissel ontstaat binnen de organisatie ook een cultuur van voortdurend monitoren en verbeteren. Zodat de organisatie alert blijft op veranderingen en kritisch op de bedrijfsvoering en de resultaten. Zowel qua financiën als qua werkplezier. Dit maakt de organisatie weerbaar en flexibel. Het voorkomt grote transformaties in de toekomst. Zelfs als iets onvoorziens als COVID plaatsvindt.

paraplu cadeau

We vertellen graag vrijblijvend meer over dit programma en hoe dit anderen geholpen heeft. Zorg jij voor de koffie, nemen wij de vrolijke Seizoen Vijf paraplu voor je mee, zodat je bestand bent tegen een weersomslag. Neem contact met ons op, dan maken we een afspraak.

Case

Deze case van een HR-dienstverlener laat zien dat ingrijpen op één aspect van de bedrijfsvoering, doorwerkt in je volledige businessmodel.